Üresség a modern háztartásban

családi ház

A modern család leegyszerűsítve leírható az ipari forradalom utáni háztartás szempontjából. A világ gépesítése és technológiai fejlődése során a munka elhagyta az otthont – és a férfiak is mentek vele. Ez az átmenet súlyos csapást mért a háztartásra, mivel a családi vállalkozást, mint produktív területet tartalmazta.

Az otthon leszűkűlt. A tagokat összekötő funkcióit kiszervezték. Az embereket kiürítették (nagycsaládosok, egyedülállók, betegek és iskoláskorú gyermekek), a termelékenység elmaradt (otthoni ipar, gyermekek oktatása, jó cselekedetek a közösségben), és mindezzel céljainak nagy része elmenekült. Mi maradt az anyáknak? Házimunka és korai gyermekgondozás.

Mindazonáltal, mivel a termelést, az embereket és a célokat szakemberekre bízták – ideértve az egyre növekvő Atyaállamot is – veszteség történt. A modern anya elesett az otthoni iskolai oktatótól, a szorgalmas munkástól, az egészségügyi szolgáltatótól, a szegények és az idősek segítőjétől, és a házigazdától, hogy jót tegyen a közösségben élőknek, hogy jelentéktelenségre csábítsák, és meghívták, hogy még csecsemő gyermekeit is küldje el otthonról, a napközibe.

 

Üresség, amit mindannyian érezünk

Nem csak az anya érintett.

Az apa azzá vált abból a fejből, aki egy olyan testet vezetett, amely a gyermekek oktatásával, az idősek gondozásával, a családi vállalkozás előállításával, a családi kereskedelem továbbadásával, a lelkipásztorlással, a közösség védelmével, a tagok közötti kapcsolatok és a család társadalomban való képviseletével foglalkozna egy olyanná, aki rengeteg időt tölt el otthonától távol, egy másik háztartásnál (egy vállalatnál vagy a kormánynál) dolgozik, megadva azt a keveset, amit hagyott családjának, amikor visszatér.

A fiú a családi vállalkozás örökösétől, a háztartási feladatok gondnokától, testvéreivel együtt dolgozó munkatársától és attól, aki az apjától jövő tanítványságban részesül, olyanná vált, aki videojátékokat játszott, és késői tinédzserkorában megrajzolta saját útját.

A lányból pedig, aki a házasságra korán felkészülés, aki az anyától megtanulta, hogyan lehet önuralma, tiszta, otthon dolgozó, kedves, erős a különböző kompetencia területein, az anyjával és testvéreivel építve a háztartást, egy nagy univerzalista lett, aki sok különböző dologban jártas, hogy szakemberként képezzék ki az anyjától távol.

Az idősek a kitüntetett és gondozott személyekből, a rendszeresen elfeledtek lettek. Az egyedülállók apjuk házából a sajátjukba mentek és gyakran éjszakánként a magány fogadta őket. Az árva és az özvegy az államtól függővé vált.

 

Tanulni a múltból

Az ősi ideálok átalakíthatók, emlékezésbe vehetőek és újra kisajátíthatók, hogy megfeleljenek a mai új időknek és új kihívásoknak. A családot nemcsak puszta érzelem és fogyasztás köthetiössze, hanem értelmes küldetés és kimenetel is. A modern helyzetünk egyik előnye valójában az, hogy milyen gyorsan történhet megreformálás.

Emberek. Őrizze a családi ritmusokat, mint például a közös vacsora és a gyülekezetbe járás. Ütemezzen rutinokat, hogy szomszédai, családtagjai vagy gyülekezeti tagjai legyenek otthonában. Azok számára, akik képesek arra, fontolóra vegyék a szülei és a nagycsalád közelében (vagy együtt) élést. Gondolja át, hogyan lehet áldás számukra idős korukban. További ötletek közé tartozik az egyedülállók és özvegyek meghívása családi étkezésre, az otthoni iskolázás vagy a kéz a kézben struktúrák kipróbálása, amelyek a szülők és a tanárok felelősségét meghagyják, és ha lehetséges, az apának otthonról kell dolgoznia. És természetesen a legkézenfekvőbb módja annak, hogy otthonát emberekkel töltse meg, a gyermekvállalás.

Termelés. Vegye figyelembe az otthoni tehetségeket és szenvedélyeket (különösen a feleség és a fiatal felnőttek esetében), és álmodozzon együtt egy családi vállalkozásról.

Cél. Fontolja meg egy családi hitvallás kialakítását, hogy útmutatást adjon a döntésekhez. Fontolja meg a családi célokat mostanra és későbbre. Fogalmazza meg az otthon prioritásait és azt, hogy az egyes tagok hogyan illeszkednek beléjük. Korlátozza a képernyőidőt, és ébressze fel a családi közös dicséreténeklés elveszett fegyelmét. Képzelje el, hogyan erősítheti családja a helyi egyházat és szolgálhatja a tengerentúli misszionáriusokat.

Az új cél felélénkítheti a keresztény családokat annak kezelése érdekében, hogy a járvány talán nem annyira gyermekgondozási válságot okozott, mint inkább egy háztartást, és új lehetőséget adott számunkra a megoldások megtalálására.